جز، خواني قرآن کريم در ماه مبارک رمضان

جز، خواني قرآن کريم در ماه مبارک رمضان

جز، خواني قرآن کريم در ماه مبارک رمضان در نمازخانه دبستان پيام توسط دانش​ آموزان