معاینات چشم پزشکی

معاینات چشم پزشکی به جهت تشخیص تنبلی چشم نوآموزان پیش دبستان 

معاینات چشم پزشکی به جهت تشخیص تنبلی چشم نوآموزان پیش دبستان در روز یکشنبه مورخ 97/8/20 توسط کارشناسان سازمان بهزیستی انجام گرفت.

گزارش تصویری